Hiển thị một kết quả duy nhất

85,000 
85,000 
85,000 
85,000 
85,000 
120,000 
100,000 350,000