Hiển thị một kết quả duy nhất

480,000 
1,100,000 
1,500,000 
450,000 
500,000 
180,000 
5,300,000